“I ASPIRANTERNE bliver
jeg set og hørt”

Virksomheder

Lauget for Fyrskibet og
Comwell engagerer aspiranter

“Jeg synes at det er oplagt for foreninger med et praktisk islæt at tilbyde at hjælpe unge , som har brug for at tilpasse sig et arbejdsfællesskab med andre mennesker. Derfor var vi ikke i tvivl om at vi ville give en hjælpende hånd med dette gode projekt,” Jens Broch, formand, Lauget for Fyrskib XVII.

Vil din virksomhed gøre en forskel?

Vil din virksomhed også gøre en forskel for udsatte unge i Helsingør? Så bliv en del af ASPIRANTERNEs lokale erhvervspanel. Som medlem af erhvervspanelet bliver du kontaktet, næste gang en ung aspirant med interesse for din virksomhed har brug for en praktikplads eller et job.

Erhvervspanelet mødes to gange årligt og drøfter, hvordan lokale virksomheder kan hjælpe udsatte unge i Helsingør med at komme tættere på arbejdsmarkedet.

“I ASPIRANTERNE bliver jeg set og hørt”

Virksomheder

Lauget for Fyrskibet og Comwell engagerer aspiranter

“Jeg synes at det er oplagt for foreninger med et praktisk islæt at tilbyde at hjælpe unge , som har brug for at tilpasse sig et arbejdsfællesskab med andre mennesker. Derfor var vi ikke i tvivl om at vi ville give en hjælpende hånd med dette gode projekt,” Jens Broch, formand, Lauget for Fyrskib XVII.

Vil din virksomhed gøre en forskel?

Vil din virksomhed også gøre en forskel for udsatte unge i Helsingør? Så bliv en del af ASPIRANTERNEs lokale erhvervspanel. Som medlem af erhvervspanelet bliver du kontaktet, næste gang en ung aspirant med interesse for din virksomhed har brug for en praktikplads eller et job.

Erhvervspanelet mødes to gange årligt og drøfter, hvordan lokale virksomheder kan hjælpe udsatte unge i Helsingør med at komme tættere på arbejdsmarkedet.