“I ASPIRANTERNE har
jeg fundet inspiration”

Kulturinstitutioner

Samarbejde i Helsingør

ASPIRANTERNE samarbejder med Helsingør Teater, Kulturværftet, Toldkammeret, M/S Museet for Søfart, Biblioteket og Værftsmuseet i Helsingør.

”Det er en stor fornøjelse at få lov til at samarbejde med et projekt, hvor kunsten og kulturen sættes centralt i arbejdet med at skabe – og udvide – fællesskaber, personlige horisonter og evnen til at navigere i både samfundet og sit eget liv, og hvor der gives plads til at udvikle deltagernes egne, særlige kreative kompetencer.”, Jens Frimann Hansen, leder af Helsingør Teater + PASSAGE Festival

”Søfarten har altid været et sted, hvor unge på kanten har søgt hen. Her er de blevet en del af et fællesskab, hvor alle mand om bord er afgørende for at få skibet fremad. Det samme vil aspiranterne opleve, når de bliver en del af et fællesskab på M/S Museet for Søfart”, Ulla tofte, direktør M/S Museet for Søfart.

Hvorfor på kulturinstitutioner?

Kulturinstitutioner er minisamfund med mange forskellige faggrupper, som samarbejder mod et fælles mål med klart definerede regler, roller og risici. Derfor egner institutionerne sig godt som udviklingsplatforme for sårbare unge. Aspiranterne tildeles mindre, afgrænsede opgaver, som er lettere at overskue, og som samtidig er afgørende for produktionen. Der er hyppige deadlines, hvilket kræver planlægning og struktur, og der er et synligt resultat, som betyder noget for andre.

Aspiranterne oplever på den måde, at andre regner med dem, at deres indsats betyder noget, og at de lykkes. De lærer samtidig vigtige kompetencer, som kan omsættes til værdi på andre arbejdspladser. For eksempel at tænke i alternative løsninger, overholde deadlines, være serviceminded og påtage sig ansvar for at løse de opgaver, der er behov for.

Hvad får institutionerne ud af det?

Mange kulturinstitutioner vil gerne tage ansvar for det samfund, de er en del af, men er bekymrede for om det vil belaste deres personale unødigt og tage fokus fra institutionens primære opgaver. I ASPIRANTERNE tager vi os af mentorarbejdet, og kulturaktørerne gør det de gør bedst, nemlig at præsentere kunst og kultur af høj kvalitet for et begejstret publikum.

Institutionerne får samtidig mulighed at få et endnu tættere forhold til lokalmiljøet, hvor aspiranterne bliver ambassadører for kulturinstitutionerne, som på den måde når ud til nye målgrupper, som normalt ikke benytter sig at kulturtilbuddene.

Vil din kulturinstitution være med?

Sidder du på en kulturinstitution i Helsingør, og vil din kulturinstitution også være en del af Aspiranterne? Så kontakt os og hør nærmere.

Sidder du på en kulturinstitution i resten af landet, vil vi også meget gerne høre fra dig. I fællesskab kan vi måske bringe ASPIRANTERNE til din kommune.

Nordisk netværk

Bliv en del af Aspiranternes nordiske netværk, der består af nordiske kulturinstitutioner, som ønsker at øge deres sociale engagement i lokalområde.

Netværket mødes to gange årligt og udveksler erfaringer og får inspiration. Vil din kulturinstitution også være en del af netværket, så kontakt os og hør nærmere.

“I ASPIRANTERNE har jeg fundet inspiration”

Kulturinstitutioner

Samarbejde i Helsingør

ASPIRANTERNE samarbejder med Helsingør Teater, Kulturværftet, Toldkammeret, M/S Museet for Søfart og Værftsmuseet i Helsingør.

»Det er en stor fornøjelse at få lov til at samarbejde med et projekt, hvor kunsten og kulturen sættes centralt i arbejdet med at skabe – og udvide – fællesskaber, personlige horisonter og evnen til at navigere i både samfundet og sit eget liv, og hvor der gives plads til at udvikle deltagernes egne, særlige kreative kompetencer«, Jens Frimann Hansen, leder af Helsingør Teater og PASSAGE Festival.

»Søfarten har altid været et sted, hvor unge på kanten har søgt hen. Her er de blevet en del af et fællesskab, hvor alle mand om bord er afgørende for at få skibet fremad. Det samme vil aspiranterne opleve, når de bliver en del af et fællesskab på M/S Museet for Søfart«, Ulla tofte, direktør M/S Museet for Søfart.

Hvorfor på kulturinstitutioner?

Kulturinstitutioner er minisamfund med mange forskellige faggrupper, som samarbejder mod et fælles mål med klart definerede regler, roller og risici. Derfor egner institutionerne sig godt som udviklingsplatforme for sårbare unge. Aspiranterne tildeles mindre, afgrænsede opgaver, som er lettere at overskue, og som samtidig er afgørende for produktionen. Der er hyppige deadlines, hvilket kræver planlægning og struktur, og der er et synligt resultat, som betyder noget for andre.

Aspiranterne oplever på den måde, at andre regner med dem, at deres indsats betyder noget, og at de lykkes. De lærer samtidig vigtige kompetencer, som kan omsættes til værdi på andre arbejdspladser. For eksempel at tænke i alternative løsninger, overholde deadlines, være serviceminded og påtage sig ansvar for at løse de opgaver, der er behov for.

Hvad får institutionerne ud af det?

Mange kulturinstitutioner vil gerne tage ansvar for det samfund, de er en del af, men er bekymrede for om det vil belaste deres personale unødigt og tage fokus fra institutionens primære opgaver. I ASPIRANTERNE tager vi os af mentorarbejdet, og kulturaktørerne gør det de gør bedst, nemlig at præsentere kunst og kultur af høj kvalitet for et begejstret publikum.

Institutionerne får samtidig mulighed at få et endnu tættere forhold til lokalmiljøet, hvor aspiranterne bliver ambassadører for kulturinstitutionerne, som på den måde når ud til nye målgrupper, som normalt ikke benytter sig at kulturtilbuddene.

Vil din kulturinstitution være med?

Sidder du på en kulturinstitution i Helsingør, og vil din kulturinstitution også være en del af Aspiranterne? Så kontakt os og hør nærmere.

Sidder du på en kulturinstitution i resten af landet, vil vi også meget gerne høre fra dig. I fællesskab kan vi måske bringe ASPIRANTERNE til din kommune.

Nordisk netværk

Bliv en del af Aspiranternes nordiske netværk, der består af nordiske kulturinstitutioner, som ønsker at øge deres sociale engagement i lokalområde.

Netværket mødes to gange årligt og udveksler erfaringer og får inspiration. Vil din kulturinstitution også være en del af netværket, så kontakt os og hør nærmere.