“I ASPIRANTERNE har
jeg fundet fællesskab”

“I ASPIRANTERNE har jeg fundet fællesskab”

Om Aspiranterne

Om Aspiranterne

Hvad er ASPIRANTERNE?

ASPIRANTERNE er en erhvervsdrivende fond, som styrker unge i svære livssituationer mod et bedre ungdomsliv, uddannelse og et fremtidigt arbejdsmarked.

ASPIRANTERNE er med sin opstart medio 2020 det første projekt i Danmark, hvor kulturinstitutionerne bruges aktivt som løftestang til at få sårbare unge mellem 18-25 år væk fra offentlig forsørgelse og ind på uddannelse eller i beskæftigelse.

Vores metoder bygger på introduktion af nye fællesskaber, øget robusthed og kreativitet på etablerede kulturinstitutioner.

Hvad er ASPIRANTERNE?

ASPIRANTERNE er en erhvervsdrivende fond, som styrker unge i svære livssituationer mod et bedre ungdomsliv, uddannelse og et fremtidigt arbejdsmarked.

ASPIRANTERNE er med sin opstart medio 2020 det første projekt i Danmark, hvor kulturinstitutionerne bruges aktivt som løftestang til at få sårbare unge mellem 18-25 år væk fra offentlig forsørgelse og ind på uddannelse eller i beskæftigelse.

Vores metoder bygger på introduktion af nye fællesskaber, øget robusthed og kreativitet på etablerede kulturinstitutioner.

Hvorfor gør vi det?

Ifølge Danmarks Statistik er over 10 procent af unge mellem 16-25 år uden en ungdomsuddannelse og uden job. Halvdelen forventes aldrig at forlade offentlige ydelser. Hvis disse unge skal hjælpes til en lysere fremtid, skal de mødes på nye måder.

Når sårbare unge indgår i fællesskaber, hvor de tildeles ansvar, udvises tillid og oplever at lykkes med noget, genvinder de troen på dem selv og får mod på livet og lyst til at bidrage.

Aspiranterne henter inspiration fra London og Manchester, hvor indsatser på CONTACT Theater Manchester, Royal Opera House og RoundHouse har vist positive resultater.

Hvorfor gør vi det?

Ifølge Danmarks Statistik er over 10 procent af unge mellem 16-25 år uden en ungdomsuddannelse og uden job. Halvdelen forventes aldrig at forlade offentlige ydelser. Hvis disse unge skal hjælpes til en lysere fremtid, skal de mødes på nye måder.

Når sårbare unge indgår i fællesskaber, hvor de tildeles ansvar, udvises tillid og oplever at lykkes med noget, genvinder de troen på dem selv og får mod på livet og lyst til at bidrage.

Aspiranterne henter inspiration fra London og Manchester, hvor indsatser på CONTACT Theater Manchester, Royal Opera House og RoundHouse har vist positive resultater.

Forløbet

Et forløb hos ASPIRANTERNE varer seks måneder, hvor et hold af sårbare unge følges af kreative mentorer og indgår i udvalgte arbejdsfællesskaber på kulturinstitutionerne. Formålet er at styrke deres livsmestring og bringe dem tættere på uddannelse, praktik eller arbejde.

Aspiranterne bliver udfordret gennem forskellige kreative læringsprocesser og blive derefter tildelt mindre, afgrænsede tekniske eller administrative opgaver, som er overskuelige, men samtidig afgørende for kulturproduktionen. På den måde lærer de, at deres indsats betyder noget for andre, og at andre regner med dem.

Sideløbende har aspiranterne værdibaserede gruppesamtaler og individuelle coachingforløb med basis i “Design your life” udviklet på Stanford University.

Når aspiranterne lykkes med noget, og kan italesætte det som en personlig succes, genvinder de troen på dem selv, hvilket er første skridt på vejen imod at få et bedre ungdomsliv, finde fodfæste i uddannelses-systemet og på arbejdsmarkedet og deltage aktivt i det samfund de er en del af.

Forløbet

Et forløb hos ASPIRANTERNE varer seks måneder, hvor et hold af sårbare unge følges af kreative mentorer og indgår i udvalgte arbejdsfællesskaber på kulturinstitutionerne. Formålet er at styrke deres livsmestring og bringe dem tættere på uddannelse, praktik eller arbejde.

Aspiranterne bliver udfordret gennem forskellige kreative læringsprocesser og blive derefter tildelt mindre, afgrænsede tekniske eller administrative opgaver, som er overskuelige, men samtidig afgørende for kulturproduktionen. På den måde lærer de, at deres indsats betyder noget for andre, og at andre regner med dem.

Sideløbende har aspiranterne værdibaserede gruppesamtaler og individuelle coachingforløb med basis i “Design your life” udviklet på Stanford University.

Når aspiranterne lykkes med noget, og kan italesætte det som en personlig succes, genvinder de troen på dem selv, hvilket er første skridt på vejen imod at få et bedre ungdomsliv, finde fodfæste i uddannelses-systemet og på arbejdsmarkedet og deltage aktivt i det samfund de er en del af.

Faserne

Rekruttering: I samarbejde med kommunens socialrådgivere foretages en screening og en individuel samtale med de unge, før de tilbydes et forløb.

1 måneds storytellingsforløb, hvor fokus er øget kendskab til den enkeltes baggrund og historik.

2 måneders kulturelt iværksætterforløb med fokus på praktiske projektledelsesværktøjer og ”at gøre en forskel” for en udvalgt borgergruppe eller nærområde.

3 måneders praktisk læringsforløb på udvalgte kultur-institutioner, hvor de unge tildeles mindre, afgrænsede tekniske eller administrative opgaver, som er lette at overskue, og som samtidig er afgørende for produktionen.

Exitplan: I samarbejde med kommunen og virksomheder hjælpes den enkelte videre med uddannelsesafklaring, praktik eller job. Aspiranterne tilbydes desuden opsamlende mentorsamtaler efter endt forløb.

Faserne

Rekruttering: I samarbejde med kommunens socialrådgivere foretages en screening og en individuel samtale med de unge, før de tilbydes et forløb.

1 måneds storytellingsforløb, hvor fokus er øget kendskab til den enkeltes baggrund og historik.

2 måneders kulturelt iværksætterforløb med fokus på praktiske projektledelsesværktøjer og ”at gøre en forskel” for en udvalgt borgergruppe eller nærområde.

3 måneders praktisk læringsforløb på udvalgte kultur-institutioner, hvor de unge tildeles mindre, afgrænsede tekniske eller administrative opgaver, som er lette at overskue, og som samtidig er afgørende for produktionen.

Exitplan: I samarbejde med kommunen og virksomheder hjælpes den enkelte videre med uddannelsesafklaring, praktik eller job. Aspiranterne tilbydes desuden opsamlende mentorsamtaler efter endt forløb.