“I ASPIRANTERNE bliver
jeg taget alvorligt”

Kommuner

Samarbejde med Helsingør Kommune

Helsingør Kommune samarbejder med ASPIRANTERNE i perioden 2020-2025. Derefter håber vi at blive en fast del af kommunens kultursociale profil på Kulturhavnen.

”Kulturlivet har en lang tradition for rummelighed og mangfoldighed, og jeg er rigtig glad for, at vores kulturinstitutioner er gået med i Aspiranterne. Forhåbentlig kan forløbet give de unge et skub i den rigtige retning.” – Michael Mathiesen (K), formand for Kultur- og Turismeudvalget i Helsingør Kommune.

”Alle har brug for at gøre nytte og føle sig som en del af et arbejdsfællesskab. Derfor er jeg også rigtig glad for, at Aspiranterne gør det muligt for nogle af de mest udsatte unge at prøve kræfter med en arbejdsplads. Det kan være den håndsrækning, man har brug for, for at komme videre i livet” – Marlene Harpsøe (DF), formand for Social- og beskæftigelsesudvalget i Helsingør Kommune.

”Vi har en årelang satsning på kultur- og turismeerhverv, vi har fokus på kobling mellem uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser, og så har vi gode erfaringer med at bruge kultur som del af vores social- og beskæftigelsesindsats. Alt det Aspiranterne bygger på.” – Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør Kommune.

Virker det?

Siden kommunalreformen i 2007 har mange kommuner i stigende grad brugt kultur som løftestang for andre velfærdsområder som sundhed, uddannelse og integration. Det viser KL’s undersøgelse ”Virker det?” fra 2017. Og det virker faktisk!

En ny evalueringsrapport konkluderer, at ”kultur på recept” hjælper borgere med let til moderat depression, stress og angst. Center for Ungdomsforskning har desuden påvist i publikationen ”Når kunst gør en forskel”, at deltagelse i kunst- og kulturprojekter kan gøre en forskel for unge på kanten af samfundet.

Endelig har erfaringer fra Storbritannien og Holland vist positive resultater i forhold til at bringe udsatte unge tættere på uddannelse eller arbejde.

Det første hold med syv unge aspiranter afsluttede deres forløb i januar 2021. To aspiranter er allerede i virksomhedspraktik på Comwell og Lauget for Fyrskibet XVII, en er påbegyndt deltidsarbejde via det sociale frikort og to er påbegyndt HF-enkeltfag.

Vil din kommune være med?

Aspiranterne er et 5-årigt udviklingsprojekt, der skal munde ud i en forskningsbaseret model, som kan overføres til andre kommuner i Danmark og i Norden. Forskningsdelen ledes af Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet (Cefu), der er landets førende eksperter på området.

Vil din kommune også være en del af Aspiranterne, så kontakt os og hør nærmere.

Nationalt netværk

Bliv en del af vores nationale netværk, der består af kommuner og deres kulturinstitutioner, som sammen ønsker at bruge kunst og kultur som beskæftigelsesindsats målrettet udsatte unge.

Netværket mødes to gange årligt og udveksler erfaringer og får inspiration. Et af de årlige møder faciliteres af forskerne fra Center for Ungdomsforskning, som deler seneste observationer fra ASPIRANTERNE.

Vil din kommune og jeres kulturinstitution også være en del af netværket, så kontakt os og hør nærmere.

Aspiranterne i lokale medier

Helsingør.dk

»5 mio kr. skal hjælpe sårbare
unge tilbage på sporet«.

LÆS MERE

Radio Fri Helsingør

»Projektet ‘Aspiranterne’
ved Allan Klie«.

LÆS MERE

Danske Kommuner, nr. 15, 2020

»Kulturen skal løfte sårbare
unge i Helsingør«.

LÆS MERE

“I ASPIRANTERNE bliver jeg taget alvorligt”

Kommuner

Samarbejde med Helsingør Kommune

Helsingør Kommune samarbejder med ASPIRANTERNE i perioden 2020-2025. Derefter håber vi at blive en fast del af kommunens kultursociale profil på Kulturhavnen.

”Kulturlivet har en lang tradition for rummelighed og mangfoldighed, og jeg er rigtig glad for, at vores kulturinstitutioner er gået med i Aspiranterne. Forhåbentlig kan forløbet give de unge et skub i den rigtige retning.” – Michael Mathiesen (K), formand for Kultur- og Turismeudvalget i Helsingør Kommune.

”Alle har brug for at gøre nytte og føle sig som en del af et arbejdsfællesskab. Derfor er jeg også rigtig glad for, at Aspiranterne gør det muligt for nogle af de mest udsatte unge at prøve kræfter med en arbejdsplads. Det kan være den håndsrækning, man har brug for, for at komme videre i livet” – Marlene Harpsøe (DF), formand for Social- og beskæftigelsesudvalget i Helsingør Kommune.

”Vi har en årelang satsning på kultur- og turismeerhverv, vi har fokus på kobling mellem uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser, og så har vi gode erfaringer med at bruge kultur som del af vores social- og beskæftigelsesindsats. Alt det Aspiranterne bygger på.” – Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør Kommune.

Virker det?

Siden kommunalreformen i 2007 har mange kommuner i stigende grad brugt kultur som løftestang for andre velfærdsområder som sundhed, uddannelse og integration. Det viser KL’s undersøgelse ”Virker det?” fra 2017. Og det virker faktisk!

En ny evalueringsrapport konkluderer, at ”kultur på recept” hjælper borgere med let til moderat depression, stress og angst. Center for Ungdomsforskning har desuden påvist i publikationen ”Når kunst gør en forskel”, at deltagelse i kunst- og kulturprojekter kan gøre en forskel for unge på kanten af samfundet.

Endelig har erfaringer fra Storbritannien og Holland vist positive resultater i forhold til at bringe udsatte unge tættere på uddannelse eller arbejde.

Det første hold med syv unge aspiranter afsluttede deres forløb i januar 2021. To aspiranter er allerede i virksomhedspraktik på Comwell og Lauget for Fyrskibet XVII, en er påbegyndt deltidsarbejde via det sociale frikort og to er påbegyndt HF-enkeltfag.

Vil din kommune også være med?

Aspiranterne er et 5-årigt udviklingsprojekt, der skal munde ud i en forskningsbaseret model, som kan overføres til andre kommuner i Danmark og i Norden. Forskningsdelen ledes af Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet (Cefu), der er landets førende eksperter på området.

Vil din kommune også være en del af Aspiranterne, så kontakt os og hør nærmere.

Nationalt netværk

Bliv en del af vores nationale netværk, der består af kommuner og deres kulturinstitutioner, som sammen ønsker at bruge kunst og kultur som beskæftigelsesindsats målrettet udsatte unge.

Netværket mødes to gange årligt og udveksler erfaringer og får inspiration. Et af de årlige møder faciliteres af forskerne fra Center for Ungdomsforskning, som deler seneste observationer fra ASPIRANTERNE og relaterede forskningsprojekter..

Vil din kommune og jeres kulturinstitution også være en del af netværket, så kontakt os og hør nærmere.

Aspiranterne i lokale medier

Helsingør.dk

»5 mio kr. skal hjælpe sårbare
unge tilbage på sporet«.

LÆS MERE

Radio Fri Helsingør

»Projektet ‘Aspiranterne’
ved Allan Klie«.

LÆS MERE

Danske Kommuner, nr. 15, 2020

»Kulturen skal løfte sårbare
unge i Helsingør«.

LÆS MERE