“I ASPIRANTERNE har
jeg fundet styrke”

Forskning

Udvikling af forskningsbaseret model

ASPIRANTERNE er et 5-årigt udviklingsprojekt, der skal munde ud i en forskningsbaseret model, som kan overføres til andre kommuner i Danmark og i Norden. Hele projektet koster 10 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. går til et forskningsprojekt, som ledes af Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet (Cefu).

”Det er et meget nyskabende projekt. Som ungdomsforskere glæder vi os til at undersøge, hvordan en beskæftigelsesindsats mellem private aktører, kommuner og kulturinstitutioner kan hjælpe unge i udsathed med at finde fodfæste i uddannelse, arbejde og i ungdomslivet mere generelt”, siger Anne Mette W. Nielsen, lektor ved Cefu.

Relevant viden

“I ASPIRANTERNE har jeg fundet styrke”

Forskning

Udvikling af forskningsbaseret model

ASPIRANTERNE er et 5-årigt udviklingsprojekt, der skal munde ud i en forskningsbaseret model, som kan overføres til andre kommuner i Danmark og i Norden. Hele projektet koster 10 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. går til et forskningsprojekt, som ledes af Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet (Cefu).

”Det er et meget nyskabende projekt. Som ungdomsforskere glæder vi os til at undersøge, hvordan en beskæftigelsesindsats mellem private aktører, kommuner og kulturinstitutioner kan hjælpe unge i udsathed med at finde fodfæste i uddannelse, arbejde og i ungdomslivet mere generelt”, siger Anne Mette W. Nielsen, lektor ved Cefu.

Statusrapport 2020